Priligy Receptfritt

För tidig utlösning eller prematur ejakulation är en sexuell dysfunktion där en man ejakulerar tidigt, oftast inom ett par minuter efter att han har börjat stimulera sig själv eller fått sexuell stimulans av något slag. Tillståndet kan orsakas av en mängd olika faktorer: däribland psykologiska som stress, depression, och ångest. Det kan även finnas fysiska orsaker, däribland skador på nervsystemet, alkoholism, prostatainflammation och medicinska tillstånd som diabetes och högt blodtryck. Utöver detta finns det rapporter om att prematur ejakulation kan knytas till ett beroende av pornografi. Det finns även rapporter om att en tidig sexuell debut, eller att ha utsatts för sexuellt våld kan ge upphov till denna typ av sexuella dysfunktion. Behandlingarna mot prematur ejakulation är varierade, eftersom orsakerna kan vara väldigt annorlunda från person till person. Behandlingsformerna inkluderar olika träningstekniker, mediciner, och psykologisk terapi. Tillståndet kan uppstå för såväl yngre som äldre män – gemensamt är en känsla av att inte ha kontroll, av att inte komma när man själv vill. Att drabbas av prematur ejakulation kan ha andra effekter på det psykiska måendet:

 • Kan ge upphov till låg självkänsla, tvivel och depression;
 • Kan skapa problem i relationer, såsom konflikter och missförstånd;
 • Nedsatta sexuella upplever – då ejakulationen kommer mycket tidigt kan det vara svårt att ömsesidigt tillfredsställa sin partner.

För tidig utlösning är ett medicinskt tillstånd men förknippas ofta av de som drabbas av det med misslyckande, men att inte räcka till. Sådana känslotillstånd bidrager ofta till en befintlig mängd stress och ångest över själva problemet, som paradoxalt nog kan göra att detta förvärras. Att oroa sig kring sin egen sexuella prestation kan alltså bli något av en självuppfyllande profetia. Därför är det viktigt att veta om att det idag finns hjälpmedel, som nämnt ovan, varav den vanligaste är läkemedel och terapi. Här presenterar vi ett sådant läkemedel som går att köpa i vår butik, nämligen generisk Priligy. Priligy är en medicin som används för behandling av bland annat för tidig utlösning och togs fram för män i åldrarna 18 – 64 år gamla. Läkemedlet kommer i tablettform är en typ av läkemedel som kallas för SSRI-medel (eller serotoninåterupptagshämmare). Priligy utvecklades av pharmabolaget Janssen i syfte att skapa en ny behandlingsmetod för depression. Den skulle senare komma att bli aktuell som ett läkemedel mot prematur ejakulation. Den ämne som läkemedlet har inverkan på, serotonin, har utöver sin roll i behandling av depression påverkan på ejakulationsprocessen. Dapoxetin är den aktiva substansen i Priligy.

Innehåll:

 1. Hur verkar Priligy i kroppen
 2. Vad är poängen med generiska läkemedel
 3. Finns det situationer då jag direkt bör uppsöka läkare
 4. När är det inte rekommenderat att använda sig av Priligy
 5. Hur ska man säkrast förvara sin Priligy

Hur verkar Priligy i kroppen

Som nämnt ovan är den verksamma substansen i Priligy dapoxetine. Detta ämne är en typ av läkemedel som kanske är mer bekant som selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Priligy fungerar på så vis att läkemedlet ökar nivåerna av serotonin. Den ökade serotoninhalten har en konsekvent fördröjande effekt i de delar av hjärnan som är ansvarig för orgasm/ejakulation: det är detta som låter det ta längre tid för dig att uppnå orgasm.

Vad är poängen med generiska läkemedel

Generiska läkemedel är kopior av originalmediciner som har samma aktiva substans, dosering, form och säkerhetsprofil som originalet. De skiljer sig från vanliga läkemedel på så vis i att de inte har patentskydd och är billigare. Eftersom forskningen och utvecklingen redan har gjorts av originalproducenten en gång i tiden, så kostar det också mindre att producera generiska läkemedel. Detta gör att generiska läkemedel är ett bra alternativ för att kunna erbjuda läkemedel till en lägre kostnad. När du köper Priligy på nätet, såsom från oss, är det just på grund av läkemedlet är ett generika som ser till att priserna är så låga som de är. Den största och mest väsentliga skillnaden mellan generiska läkemedel och originalmediciner är priset: generiska läkemedel är helt enkelt otroligt mycket billigare. Priset på Priligy du hittar här är med andra ord mycket förmånligt. Du hittar alltid de lägsta priserna på Priligy på nätet här hos oss.

Var köper man Priligy på nätet, tryggt, om man bor i Sverige

Detta välfungerande och effektiva läkemedel finns att köpa receptfritt här i vår butik för leverans till dig som bor i Sverige. Du kan vara trygg i ditt köp genom vår butik och känna dig förvissad om att du får snabb leverans, säkerhet och sekretess för dig som kund. Du behöver inte oroa dig för att behöva leta bland de många andra nätapotek som en sökning kan leda dig till. Tyvärr är det många av de aktörer som idag säljer läkemedel mot sexuella dysfunktioner av olika slag som är att betrakta som oseriösa – och i värsta fall kan det innebära att man inte får en äkta produkt utan billiga kopior som inte är att betrakta som säkra för konsumtion, eller att man inte får den vara man betalt för över huvud taget.

Går det verkligen att köpa detta läkemedel utan recept

Det är inte svårare att köpa Priligy receptfritt på nätet än att handla andra varor från ditt lokala apotek. Det är sant att man ofta får läkemedel såsom Priligy genom recept av sin läkare eller vårdkontakt: men alternativet finns att köpa sitt läkemedel direkt av oss också. Du bör själv vara säker på om detta läkemedel är lämpligt för dig utifrån din medicinska historia samt utifrån de läkemedel du redan tar. Om du känner dig förvissad om att du är en person kan ta Priligy utan risk för din egen hälsa är nätapotek ett väldigt bra sätt att snabbt och smidigt få hem sitt läkemedel utan att behöva stå i långa vårdköer eller ta dig långa avstånd för att komma till ett apotek.

Upplysning: hur vet jag om jag bör ta Priligy? Vilka kända bieffekter finns

Om du är mellan arton och sextiofyra år gammal och vet att du inte är allergisk mot det verksamma ämnet i läkemedlet, inte har en historik av hjärtproblem eller infarkt, inte regelbundet drabbas av svimningar, mani eller skador på lever och njurar kan Priligy vara ett väldigt bra verktyg för dig för att ge dig ett mer hälsosamt sexliv. Detta kan också utgöra grunden för ytterligare behandling, då man kan fokusera på annat än sin oro kring den sexuella prestationen. Precis som många andra läkemedel relaterade till sexuella dysfunktioner är inte Priligy ett läkemedel som botar, utan ett som låter dig hantera dina problem mer på dina egna villkor. Det bör med andra ord betraktas som ett hjälpmedel, snarare än som en kur.

Mycket vanliga bieffekter inkluderar yrsel, huvudvärk och illamående. Andra bieffekter som är väldokumenterade är irritation, oroskänslor, svettningar och frossa, svårigheter att somna, högt blodtryck, svårigheter att koncentrera sig. Var uppmärksam på att läkemedlet i vissa kan orsaka svimningsanfall och mycket kraftiga och plötsliga blodtrycksfall.

Finns det situationer då jag direkt bör uppsöka läkare

Ja, det finns tillfällen då du direkt bör kontakta sjukvården. Det rör sig om ovanliga bieffekter men det är viktigt att du känner till dem, då de kan utgöra en direkt fara för din hälsa eller vara ett tecken på att du har ett livshotande hälsotillstånd. Om du:

 • drabbas av epilepsi;
 • känner yr eller svimmar i samband med att du reser dig upp från sittande position;
 • mycket kraftfulla svängningar i humör;
 • plötsligt känner dig mycket nedstämd och/eller om du överväger att begå självmord.

Priligy – hur länge verkar detta läkemedel i kroppen och hur ofta kan jag ta det

Du bör ta din Priligy mellan en och tre timmar innan du planerar att påbörja en sexuell aktivitet. Efter att du tagit läkemedlet bör den fulla effekten sitta i mellan 1–3 timmar men det finns dokumenterade fall där effekten av Priligy sitter i upp till tolv timmar efter att läkemedlet tagits. Ta aldrig mer än en tablett per dygn (per tjugofyra timmar). För bästa effekt ska tabletten sväljas hel – det spelar dock ingen roll om du tar läkemedlet på fastande mage eller om du tar det i kombination med en måltid.

När är det inte rekommenderat att använda sig av Priligy

Det finns ett par olika situationer då du inte borde använda dig av Priligy. Detta kan vara på grund av andra medicinska problem eller andra läkemedel du tar. Om du:

 • lider av allergier mot det verksamma ämnet dapoxetione;
 • har en historik av hjärtarytmi;
 • regelbundet lider av svimningsattacker;
 • haft maniska episoder eller suicidala tendenser.

Om du även behandlas med läkemedel såsom de som listas nedan bör du inte heller ta Priligy (ej fullständig):

 • Antidepressiva läkemedel;
 • Litium;
 • Vissa naturkurer, däribland Johannesört;
 • Kraftiga smärtstillande såsom Tramadol.

Har du tidigare haft sviter av yrsel orsakade av lågt blodtryck eller vet att du har en hög konsumtion av droger såsom ecstacy, LSD eller bensodiazepiner bör du undvika Piligry eller konsultera en läkare innan du påbörjar en behandling med Priligy.

Hur ska man säkrast förvara sin Priligy

Inga särskilda förvaringskrav finns på Priligy, utan du kan ha den tillsammans med övriga mediciner. Såsom dessa bör läkemedlet förvaras på ett säkert ställe och inte utsättas för alltför skiftande temperaturförhållande. Se alltid till att bäst före-datumet inte har löpt ut om det har gått en längre tid sedan du sist tog Priligy.